top of page
Lone _01_01_web.jpg

Lone Malmgren

Maleri

Lone Malmgren er en billedkunstner født på Gjøvik i 1988.

 

Nå med base i Oslo, flyter Lone mellom realisme og figurativt der hun bruker maleriene sine til å undersøke den dype kompleksiteten i menneskelige følelser, og avsløre dybden i sinnet og sårbarheten i oss alle. Selv om mange av verkene hennes forsøker å fange essensen av ekte mennesker, skaper hun også imaginære ansikter ved bruk av ekspressive penselstrøk, dype kontraster og levende farger. 

 

«Jeg ønsker å ta betrakteren med på en reise gjennom enkeltpersoners følelsesmessige historie. Beskrive deres indre nederlag, seire og hvordan vi fra tid til annen, bevisst eller ubevisst, kamuflerer den følelsesmessige bagasjen vi bærer med oss. Jeg finner uendelig inspirasjon i mellommenneskelige forhold og kompleksiteten i vårt brede spekter av følelser. Jeg streber etter å uttrykke det som skjuler seg under overflaten i en kreativ verden hvor alle følelser er like gyldige og meningsfulle.»  LM 2022

Lone Malmgren is a contemporary painter, born 1988 in Gjøvik, southeastern Norway.

 

Now based in Oslo, Lone floats between realism and figurative as she uses her paints to investigate the deep complexity of human emotion, exposing the depths of mind and the vulnerability in us all. Although many of her works capture the essence of real people, she also brings to life imaginary faces with the use of painterly brush strokes, deep values and vivid colors.

 

“I wish to bring the viewer on a journey through an individual’s emotional story. Shine light on their inner defeats, victories, and how we time to time, consciously or subconsciously, camouflage the emotional baggage we carry with us. I find endless inspiration in interpersonal relationships and the broad complexity of human emotion. I strive to express what hides beneath the surface in a creative world where all feelings are equally valid and

meaningfull.” LM 2022

bottom of page