top of page
JanneLohreHille_0012_web_edited.jpg

“Janne jobber med flatemaleriet og prosessen som bringer frem denne. Hun jobber følsomt og taktilt med grove flater satt opp imot glatte flater eller andre typer strukturer. Hun vil gjerne at bildet skal tale sin sak, at selve troverdigheten skal skinne gjennom flaten fordi hun har opplevd denne i arbeidsprosessen. Janne er modig i det å stå i følelsen og frustrasjonene som arbeidet skaper og på denne måten trer overraskende bilder frem. Bildene er stemningsfulle med en dyp og mystisk koloritt og har en faglig god helhet.”

 

— Kunstner Heidi Øiseth om Janne

JANNE LØHRE HILLE

Maleri

Janne Løhre Hille, f. 1973, er født og oppvokst i Stavanger, men flyttet til Oslo i 1993. Her startet hun sin utdannelse ved Høgskolen i Oslo og en Bachelorgrad i Markedsføring & Ledelse ved BI. Etter noen år med administrative yrker bak seg ønsket hun å uttrykke seg mer kreativt. Hun begynte skolegang innen maleri og tegning ved Vika kunstskole og Nydalen Kunstskole, og har senere også jobbet med tre og leire.

Janne jobber med flatemaleriet, og blir inspirert av kunstnere som blant annet Anna-Eva Bergman og Inger Sitter. Spesielt identifiserer hun sine egne motiv med Bergmans komposisjoner, teknikk og farger og de abstrakte formene til Sitter.

 

Janne er glad i organisk stofflighet og struktur i sine bilder. Kjølige og blå farger er toner som gjerne går igjen i bildene. Hun vil i liten grad utdype hva hun selv legger i arbeidene sine, da hun ønsker at betrakteren skal få møte bildene på bakgrunn av sine egne erfaringer, ikke hennes. På den måten åpnes kunsten opp og gjør motivene spennende og subjektive. 

 

Hun gir stort sett navn på arbeidene, men det er som regel åpne titler som ikke skal legge for sterke føringer i tolkningen. Et bilde kan fortelle en lang historie for noen, andre kan bli fanget av fargekombinasjonen eller komposisjonen. Det er likevel ingen tvil om at det ligger en del symbolikk i arbeidene. Hint om sorg og gleder, refleksjoner og drømmer trykker seg frem fra de mange lagene. Janne anser seg selv som en grubler, og kunsten hennes er i stor grad påvirket av menneskelige relasjoner og erfaringer. Veldig ofte ender bildene til Janne opp med det som i første øyekast ser ut som en palett av naturtoner. Maleriet består likevel av uendelige lag av farger i basen før hun legger på overflaten. På avstand kan det gjerne se ut som stillhet og harmoni, men går man nærmere vil man ane at det i underflaten ligger et vell av farger. Lagene gjør arbeidene både mer levende og interessante, ikke ulikt som med oss mennesker. Alt er ikke bestandig som ved første øyekast; også bildene blir mer troverdige og spennende etter hvert som man oppdager detaljene. 

Besøk Jannes webside; https://www.jlhille.no/

JANNE LØHRE HILLE CV

2016                Treskulptur v/Atelier Grefsenveien

2018                Tresnitt, Ekely

2017 - 18         Keramikkarbeid, Liv i Leire

 

2005 -             Eget atelier

2014 - 15         Edvard Munchs vinteratelier på Ekely i Oslo.

2019 -             Atelier på Øverland Gård i Bærum

UTSTILLINGER

2010 - 14         Nydalen kunstskole

2013                Utstilling i Moss

2014                Fellesutstilling i Galleri Dalype, Sagene, Oslo

2015                Utstilling i Munchs vinteratelier på Ekely, Oslo

2019                UN | TOLD - Separatutstilling i Galleri v/, Nydalen, Oslo

bottom of page