top of page
Galleriv_Unknown-2-I-I_web.jpg

Utdrag fra omtale

 

«Lyset i det stille mørket»

 

Dette er bilder du må komme til, bilder du må oppsøke. Men gjør du først det blir det lett til at blikket blir hengende. Kunstverkene er svært innholdsrike selv om de har et begrenset uttrykk. Bildene har sin styrke i de små, sakte variasjonene. Det er lett å se verkene som en helhet, der hvert enkelt maleri går opp i en høyere enhet med de andre. Seriene fremstår som vakkert avstemte nyanser av et begrenset utvalg grunntoner, der fargene og komposisjonene har små variasjoner fra bilde til bilde.

 

Lars Elton, kunstkritiker i Dagsavisen, frilansjournalist og redaktør

ANNE MONA RIDD

 

Anne Mona Ridd er født i 1967. Hun bor i Oslo, og jobber som billedkunstner på heltid. Hun har både hatt separatutstillinger og deltatt på kollektive utstillinger i Oslo og omegn. Utdannet ved Nydalen Kunstskole (2009-2012) og gått i veiledning/korrektur hos Ingun Bøhn, Roar Werner Eriksen og Markus Brendmoe (2013-2017).

 

«Mine arbeider handler først og fremst om naturen.

 

Jeg er ikke opptatt av å beskrive naturen slik den er, men undersøker stemninger, farger, nyanser og former og sammenføyningene av disse. Komposisjonen er sentral, men hva den forestiller er av underordnet betydning.

 

Jeg planlegger sjelden et arbeide, men jobber intuitivt og «skisseaktig» med et tolkningsrom som oppleves som grenseløst. Arbeidene springer ikke ut i fra noen spesifikke motiver eller objekter, de blir til gjennom inntrykkene som har satt seg i meg etter årelange betrakninger av naturen.

 

Paletten er som regel mørk og nedtonet. Ofte jobber jeg serielt, hvor jeg utforsker mørket og nyansene i paletten i tillegg til små eller større variasjoner av selve komposisjonen.

 

I naturen er alt «riktig plassert» ut ifra egen funksjon og samspill med helheten. Vi mennesker er også natur, men vi stiller oss ofte på siden av den uten å tenke på hvordan våre handlinger påvirker dette samspillet.

 

Arbeidene handler derfor også om det mørket som bor i oss mennesker, og hvordan vi i større grad bør vise omsorg og kjærlighet for ALL natur».

 

 

AMR

2019

Besøk Anne Monas nettside: www.annemona.no

Galleriv_Unknown-3_web.jpg

KUNSTRELATERT UTDANNING: 

2019               Kurs i håndlaget papir v/Gabriella Göransson, Oslo 

2017               Kollografi, Norske Grafikeres Verksted, Oslo 

2017               Dyptrykk I, Norske Grafikeres Verksted, Oslo 

2014 – 2017   Korrektur, Markus Brendmoe og Roar Werner Eriksen 

2013 – 2014   Korrektur, Ingun Bøhn 

2009 – 2012  Nydalen Kunstskole, Oslo 

2001 – 2003  Interiørdesign, MI, Oslo 

SEPARATUTSTILLINGER: 

2019               Galleri C14, Oslo 

2019               Deichmann Nydalen, Oslo 

2018               Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet 

2017               Galleri Røed, Jeløy 

2015               Kornmagasinet, Nore og Uvdal Bygdetun 

2015               Galleri Nobel, Oslo 

2015               Bicks Smart Environment, Oslo 

GRUPPEUTSTILLINGER: 

2019               Galleri Røed, Jeløy 

2019               Galleri Nobel, Oslo 

2018               Borgen Museum, Hvittingfoss 

2018               Galleri Nobel, Oslo 

2014               Åpent Atelier, Oslo 

2013               Hole Artcenter, Hole 

2012               Pakkhuset Galleri, Arendal 

2012               Albin Upp, Oslo 

2011               Kunsthall, Oslo 

2011               Galleri Nobel, Oslo 

2009 – 2011 Nydalen Kunstskole, Oslo (4 utstillinger) 

PROSJEKTER: 

2018               Bilder til boken «Om kjærlighet» av Siv Henningstad 

2017 -             «Er det viktig at kunsten er min?» Et samarbeidsprosjekt med Grete Riseng (Facebook: R&R) 

MEDLEMSKAP: 

Oslo kunstforening 

Anne Monas nettside: www.annemona.no

bottom of page