top of page

Hudløs: emosjoner i stein
 
 
Janne Løhre Hille
Maleri

Ansgar Valbø
Fotografi

Morten Falch Rustestuen
Lyrikk

Hudløs: emosjoner i stein

Utsikten - Paviljongen i Frognerparken

Kirkeveien v/ Frogner Plass

Åpent 11 - 16 (og etter avtale)

lørdager og  søndager i september 2021

(Første åpningshelg: 11.-12.9.)

Utsikten - The Pavilion in Frognerparken

Kirkeveien by Frogner Plass

Open from 11.00 to 16.00

Saturday and Sunday in September 2021

(First opening Weekend: 11.-12.09.)

Om utstillingen

 

Hudløs: Emosjoner i stein

 

Felles for oss mennesker er hvordan vi sanser vår ytre verden og hvordan denne igjen berører vårt følelsesliv.
Sorg, glede, frykt, kjærlighet og skam er eksempler på følelser som har fulgt oss siden tidenes morgen. Våre ytre rammer og konvensjoner kan endre seg, men like fullt står følelsene våre igjen som et nullpunkt; som noe vi bærer i oss og knytter oss til mennesker før og etter vår tid. 

 

Ved å rette fokus på våre følelser og psykisk helse i dette prosjektet, forsøker vi å ufarliggjøre de store følelsene.
Dette håper vi kan åpne opp for gode samtaler, aksept og en følelse av felleskap. Med denne utstillingen ønsker vi å knytte sammen de tre uttrykksformene foto, maleri og tekst. Klangen av disse tre håper vi kan gi publikum en ny opplevelse av kjente motiv og en forståelse av at det finnes en sammenheng mellom tid, følelser, fortellinger, deg og meg.

 

Gjennom Ansgar Valbø sine fotografier og personlige tolkninger av Gustav Vigeland (1869-1943) sine skulpturer, har vi funnet et berøringspunkt hvor det naturalistiske møter det abstrakte. Det abstrakte sees spesielt i Janne L. Hille sin tolkning av fotografiene gjennom maleriet. På denne måten håper vi å åpne for et personlig blikk på kjente motiv.
Ved å la Morten Falch Rustestuen sin lyrikk kommentere bildene, ønsker vi å forankre det visuelle i ordet, selve ryggraden i vår fortellertradisjon. Målet er å gjøre det abstrakte mer håndgripelig og forståelig. I vårt møte med kunsten, gis vi muligheten til å lage nye fortellinger om hva det vil si å leve i vår tid.

Med Hudløs: Emosjoner i stein, ønsker vi å utforske følelser som både noe flyktig og konstant, gjennom fotografiet, maleriet og lyrikken. Prosjektet vises senere i sin helhet som en større galleriutstilling.

Hvordan finne oss  |  How to find us

Utstilling finner sted i Paviljongen "Utsikten" på en høyde i utkanten av Frognerparken.
Nærmeste gateadresser er Kirkeveien like ved Frogner Plass, i nærheten av Frogner Hovedgård.

 

Bytrikken: Bane 12 (Frogner Plass)

Buss: Rute 20 (Frogner Plass)

Bil: Nærmeste parkering er ved Bymuseet, Halvdan Svartes gate 50.

Exhibition takes place in the Pavilion "Utsikten" on a hill on the edge of Frognerparken.

The nearest street addresses are Kirkeveien near Frogner Plass, close to Frogner Hovedgård.

 

City tram: Route 12 (Frogner Plass)

Bus: Route 20 (Frogner Plass)

Car: Nearest parking is at the City Museum (Bymuseet), Halvdan Svartes gate 50.

bottom of page